VÍCE O NÁS

Osvědčená technologie + inovační vývoj

Pod tímto mottem více jak 40 let  značka WALTERSCHEID přispívá do oblasti hydrauliky svým kvalitním šroubením. Eaton Germany GmbH - Walterscheid je považován za globálně orientovaného, odborně kompetentního partnera pro všechny výrobce v mnoha různých oblastech hydrauliky. Technické parametry našich výrobků naprosto splňují požadavky moderní hydrauliky co se týče naprosté těsnosti spojů, impulsních tlaků, odolnosti proti vibracím a jednoduché montáže.

Historie firmy

1958 - Převzetí firmy Arnold Mohr, Stuttgart. Výroba šroubení s oboustranně kuželovým prstenem.
1973 - Výrobní program přizpůsoben DIN 2353 a doplnění o systém se zářezným prstenem.
1977 - Rozšíření o Bördeladapter-System pro použití v oblastech se zvýšenou bezpečností.
1985 - Uvedení na trh dnes nejrozšířenějšího WALPRO-šroubení s profilovým dvoubřitým prstenem.
1995 - Uvedení na trh revoluční novinky WALFORM.
1999 - Doplnění výrobního programu o SAE-Bördel-přírubový spoj do průměru trubky 101,6 mm.
2003 - Vylepšený a již velmi oblíbený WALFORMplus.
2005 - Zářezný prsten s měkkým těsněním
WALRING.
2006
- Walform bez měkkého těsnění WALFORMplus-M.
2006 - WALCrimp lemování trubek pro hadicový spoj
WALCrimp.
2010 - Walform pro tenkostěnně trubky
WALFORMplus-SR.
2013 - Vyrobeno již 1000 strojů pro WALFORMplus od uvedení na trh.
2014 - Nová výrobní řada strojů M-WF385Xplus.

Výrobní program

Systémy spojování trubek pro hydrauliku

WALPRO - Šroubení se zářezným profilovým prstenem

PŘEHRÁT VIDEO

Šroubení WALPRO bylo jako celek navrhováno pro požadavky jak dnešního tak i budoucího trhu. S pomocí moderních výpočetních metod bylo docíleno podstatného výšení kvality šroubení a spolehlivosti montáže. Ve značné míře to spočívá v robustní radiální konstrukci prstenu, který je odlehčen obvodovými vybráními. Nová napěťová geometrie v materiálu docílila vysokou těsnící účinnost a tím vyloučila pozdější dotahování šroubení.a

Pro uživatele jsou zde jednoznačné přednosti :

 • vysoká funkční spolehlivost
 • snížení nákladů na montáž
 • snížení nákladů na opravy
 • snížení provozních nákladů

Charakteristika 

Optimální zářezná část

 • optimální úhel břitu
 • kónická zářezná část
 • oblast pěchování materiálu
 • stabilní tvar zářezu

Optimální středová část

 • kuželovitá plocha
 • doraz proti přetažení

Optimální zadní opěrná část

 • zpevněný profil
 • velká styčná plocha mezi maticí a prstenem
 • výběhový rádius

Nedochází k deformaci prstenu

 • prsten je optimálně zatížen
 • radiálně poddajný
 • optimální sevření trubky

V axiálním směru pevný

 • značné vetknutí do trubky
 • pevné sevření trubky
 • vysoká těsnost

Zaručená vysoká těsnost

 • 100% plošné spojení mezi zářezným prstenem a plochou trubky
 • vysoká těsnící síla díky předpětí ve spoji
 • nevytváří ze sedla a otlačení hrdel

Spolehlivé upevnění trubky

 • velké zářezná plocha prstenu
 • zpevnění prstenu obvodovými profily
 • vysoká pevnost proti vytržení

Vysoké jmenovité tlaky

 • L-řada pro jmenovité tlaky do 500 bar
 • S-řada pro jmenovité tlaky do  800 bar
 • vysoké jmenovité tlaky pouze s originálními komponenty Walterscheid

Spolehlivá montáž

 • spolehlivá montáž s dorazem utažení
 • bezpečná opakovaná montáž

Dlouhá životnost spoje

 • bezpečné sevření trubky
 • bez vrubového namáhání trubky

Univerzální standardní provedení

 • všechny komponenty odpovídají DIN 2353 a  ISO 8434/T1
 • použití pro všechny běžné materiály trubek
 • možná záměna jednobřitého prstenu dvoubřitým profilovým prstenem

WALRing

PŘEHRÁT VIDEO

WALRing je šroubení určené pro instlace vystavené vibracím. Matice je vybavena dvěma zářeznými hranami jejichž správné zaříznutí je zajištěno přítomností opěrného prstence. K utěsnění dochází po stlačení elastomerového těsnění mezi trubkou, prstencem a kuželem 24° ve spojce.

WALRing - výhody

 • Šroubení je kombinací zářezného kroužku a měkkého těsnění
 • jedná se o spolehlivý a prověřený systém
 • Kuželový tvar podpírá hydraulickou trubku za dvěma zářeznými kroužky
 • vysoká spolehlivost i v případě zatížení tlakovými impulzy nebo kmitáním
 • výrazné zvýšení síly potřebné k dotažení zamezuje jak nedostečnému tak přílišnému utažení - nejčastější příčina závady
 • velmi jednoduchá a jasná kontrola montáže

WALFORM Plus - Inovované řešení

PŘEHRÁT VIDEO   PŘEHRÁT VIDEO

WALFORMplus je potrubní spoj, který se skládá pouze ze tří komponentů.
Konce trubek jsou strojně vylisovány do tvaru WALFORMPlus a spojeny s běžným hrdlem šroubení a převlečnou maticí
(dle DIN 2353 / ISO 8434-1). Do jediného těsnícího místa je vloženo měkké těsnění.
Pro tuto novou řadu WALFORMplus je charakteristický nový tvar lisovaného konce trubky. Na čelní ploše je osazení, které zapadá do 24° kuželovitého hrdla. Výsledný efekt je zřejmý především při montáži a to zlepšením montážních parametrů a zabezpečením proti přetažení spoje.

Plus  pro úspory :

 • méně dílů (snížení nákladů na materiál a logistiku)
 • výhodná cena
 • bezpracná montáž
 • vyloučení přípravných nebo dokončovacích operací

Plus  pro spolehlivost :

 • pevnost / tlaková odolnost
 • absolutní těsnost
 • vyloučení montážních chyb

Plus  pro pohodlnou montáž :

 • méně dělících / těsnících míst
 • jednoduchá montáž / jednoznačný doraz pro utažení
 • krátké montážní časy, utažení matice pouze o 30°
 • výrazně snížený utahovací moment v porovnání se šroubením se zářezným prstenem
Nová vrstva...

Bördel - šroubení

Walterscheid-Bördel-šroubení odpovídá svojí konstrukcí požadavkům současného trhu. Pomocí moderních výpočtových metod bylo docíleno vysokých technických parametrů a spolehlivé montáže.
Rozhodující význam zde hraje optimalizovaná geometrie jednotlivých součástí.
Vysoká těsnící schopnost je docílena dvěma O-kroužky.
Pohodlnou montáž vytváří převlečné matice s protiotěrovým povrchem a adaptér s osazením, sloužící k mírnému nalisování do hrdla - zamezení ztráty při montáži.

Výhody pro uživatele

 • vyšší bezpečnost a spolehlivost montáže než je u zářezných prstenů
 • malý utahovací moment
 • snížení nákladů na opravy
 • snížení provozních nákladů

Vysoká těsnost spoje

 • obě přechodové těsnící plochy jsou dotěsněny O-kroužky
 • nevytváří se místa deformací

Tvářecí stroje

MEG-WF1/BO-2

slouží k lemování trubek od vnějšího průměru 16 až 42 mm. Jednoduchou výměnou nástrojů lze stroj upravit na tváření trubek WALFORMplus pro trubky o vnějším průměru 6 až 20 mm. (mat.St 37.4)

SAE 37° Bördel - šroubení

Spoj bez svárů
"SAE 37°" patří k nové výrobní řadě. Je cenově úspornou alternativou vůči potrubním spojům, které se v minulosti musely svařovat.
Žádné "heftování", svařování, moření! Nýbrž nová technologie snižující výrazně výrobní náklady na zařízení!
Pro vytváření lemovaných trubek nabízí Walterscheid elektronicky řízený stroj. Tím je zajištěna racionální výroba, při dodržení stálé vysoké kvality. Bez rozdílu jedná-li se o výrobu nebo servisní montáž.

Charakteristika

 • dvě měkká těsnění na adaptéru zaručují optimální těsnost
 • snadná montáž adaptéru s centrováním
 • maximálně bezpečná montáž skrze 37°-Bördel-spoj
 • šrouby a závitové díry jsou metrické

Tvářecí stroje

MEG-WF1/BO-2

pro roztemování ocelových trubek Ć 6 do 42 mm. Stačí provést jednoduchou výměnu nástrojů a stroj může provádět i WALFORMplus na trubkáchĆ 6 do 20 mm, materiál St.37.4 .

MEG-WF2/BO

pro roztemování ocelových trubek Ć 16 do 60 mm. Stačí provést jednoduchou výměnu nástrojů a stroj může provádět i WALFORMplus na trubkáchĆ 6 do 42 mm, materiál St.37.4 a St.52.4 nebo 
nerezové trubky
Ć 6 do 30 mm, 1.4571

MEG-WF3/BO

pro roztemování ocelových trubek Ć 1 6 do 101,6 mm. Stačí provést jednoduchou výměnu nástrojů a stroj může provádět i WALFORMplus na trubkáchĆ 6 do 42 mm, materiál St.37.4 a St.52.4 

Doporučené materiály trubek

standardně jsou používány trubky od Ć 16 x 2 do 60 x 8 mm. Trubky musí být vhodné pro ohýbání za studena a lemování. Doporučujeme použít přesné bezešvé trubky s rozměry dle DIN 2391, Teil 1-C, materiál St 37.4 a ST 52.4 dle DIN 1630, provedení NBK-3.1 B.

Tvářecí stroje

Příprava trubek je prováděna racionálně na elektronicky řízených strojích. Tím je zachována stálá vysoká kvalita tvářených konců trubek. Bez rozdílu jedná-li se o výrobu nebo servisní montáž.

M-WF385X  a  M-WF385X/BO

pro tváření ocelových trubek vnějšího průměru 6mm až 42 mm z materiálu St.37.4/52.4 a nerez 1.4571 pro všechny WALFORM-systémy.
Stroj doplněný tvářecí hlavou pro bördelování, může provádět i roztemování trubek pro systém Walterscheid-37° SAE-Bördel-příruby

MEG-WF-3

pro tváření ocelových trubek a trubek z nerezové oceli vnějšího průměru 6mm až 42 mm.
Stroj může provádět i roztemování trubek pro systém Walterscheid-37° SAE-Bördel-příruby u trubek vnějšího průměru 
16 mm - 101,6 mm. Stačí provést jednoduchou výměnu nástrojů.

 

Čištění trubek

Na hydraulické systémy jsou dnes kladeny čím dál vyšší, komplexnější požadavky. Stále častější aplikace s komponenty jako jsou proporcionální ventily a servoventily, vyžadují nekompromisní důraz na čistotu hydraulického média. Přibližně 70% případů výpadků hydraulický systémů mají příčinu nečistoty v médiích. Účinné kroky k udržení čistoty začínají již při konfekci a následné montáži hydraulický hadic a potrubních rozvodů. To to je kritický moment, kdy prvotní nečistota vzniklá při výrobě v podobě částic třísek, pryže a okují se dostane do systému. Následkem toho je předčasné opotřebení důležitých a drahých komponentů spolu s výpadky celých zařízení.

 

CHCI VĚDĚT VÍCE   PŘEHRÁT VIDEO

Ke stažení

Uvedené katalogy spolu s dalšími nejnovějšími materiály Vám na vyžádání rádi zašleme e-mailem.
     

Kompletní katalog (12,4MB)

System TRILOGY (2MB)

Přehled produktů (937kB)

Adaptéry (13,7 MB)

 

 

Kontakt

HAJDO spol. s r.o.
Obchodně-technické zastoupení

Pavel Fráňa
Mobil: +420 602 717 602

info@walterscheid-hydraulika.cz